Samenstelling bestuur

Vacant | voorzitter

Corinne Burgman | secretaris
Prinses Julianastraat 5
8019 AS Zwolle
038-4225261
secretariaat@rbfdb.nl

Derk Reesink | penningmeester
Hengelo
0575-511921
d.reesink2@kpnplanet.nl

Thea de Jongh | lid
Den Haag
070 3977474
theadejongh@casema.nl

Bertrand Schuurman | lid
Apeldoorn
055 3661967
fauveollie@hotmail.com

 

Rooster van aftreden bestuur

Functie Naam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Voorzitter Vacant              
Secretaris  Corinne Burgman             
Penningmeester  Derk Reesink       X        
Lid  Bertrand Schuurman             
Lid  Thea de Jongh     X          
Lid  Vacature                

Procedure voor aftreden bestuur is beschreven in de Statuten.