Een nieuw mandje

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe krijgen wij een melding van eigenaren die “een nieuw mandje” voor hun Fauve zoeken.

Zo zijn er ook mensen die, om wat voor reden dan ook, op zoek zijn naar een wat ouder hondje.

Wij proberen deze mensen met elkaar in contact te brengen en zo tot een oplossing te komen.
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal voorwaarden opgesteld.

Rasvereniging

De rasvereniging (RBFDB) is bij de herplaatsing van een Basset Fauve de Bretagne niet meer dan de intermediair die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt via telefonische contacten om zo de eigenaar en de aspirant-koper met elkaar in contact te brengen.
Deze bemiddeling is gratis.

Aansprakelijkheid

De RBFDB is niet aansprakelijk voor het gedrag van de herplaatste hond bij de nieuwe eigenaar.

Vergoeding voor de hond

Uitgangspunt moet zijn “een goed thuis”.
Beide partijen bepalen samen de eventuele vergoeding.

IMG_3479

Logeren

De hond gaat in 1e instantie 3 weken logeren. Tijdens deze logeerpartij beslissen de nieuwe eigenaar en de oude eigenaar of de hond definitief bij de nieuwe eigenaar blijft. Als tijdens logeerpartij blijkt dat de hond niet bij de nieuwe eigenaar kan blijven, dan is de oude eigenaar verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen, tenzij anders overeen gekomen.

Verantwoordelijkheden

Degene die de hond wil herplaatsen blijft, voor de periode waarin de hond niet definitief bij de nieuwe eigenaar woont en/of de vergoeding nog niet is betaald, te allen tijde volledig eindverantwoordelijke voor de hond.
De RBFDB adviseert om de bij de hond behorende papieren zoals stamboom en entingsboekje pas over te dragen als de hond definitief bij de nieuwe eigenaar verblijft.

Scroll naar top