Gezondheid

In vergelijk met andere rassen scoort de Basset Fauve de Bretagne hoog qua gezondheid. Optredende problemen hebben voor ruim de helft betrekking op ‘Huid & Haar’ veroorzaakt door allergieën. Kwam vroeger Epilepsie in hoge mate voor, dit is de laatste jaren sterk afgenomen.

Als mogelijke opstap naar continue registratie van (alle) afwijkingen zouden wij u willen vragen uw dierenarts bij gelegenheid te  wijzen op de activiteiten van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, in Utrecht, waar afwijkingen in het kader van een PETscan in een landelijke database worden geregistreerd (zie : diergeneeskunde.nl). Zo worden de belangrijkste ziekten per ras vastgelegd.

Waarschijnlijk is de praktijk daar al mee bekend. Door als dierenartspraktijk deel te nemen aan PETscan, helpt deze met het in kaart brengen van de gezondheidsproblemen bij honden en katten in Nederland.

Daarnaast ontvangt de dierenarts waardevolle informatie over  de vroege diagnose van dergelijke ziekten, het voorkomen van zieke nakomelingen in de Nederlandse populatie en het snel en beter behandelen van de betreffende huisdieren.

Deelname aan deze PETscan is overigens zonder kosten.
Contact met EDGG : ECGG@uu.nl

Website voor dierenartsen : www.uu.nl/ecgg

Hieronder de link naar de Gezondheidsenquête die samen met de NBFBC in 2020 is uitgevoerd door Genetic Counselling Services 

Scroll naar top